Sejarah Ladangku

My photo
Besut, Besut, Malaysia
Pertanian Adalah Perniagaan. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) Kerajaan telah ... malah turut menekankan aspek pertanian sebagai satu perniagaan. ...

Monday, May 22, 2017

Tahun 2017 Tahun Menyawit aje,Planning nak Bela kambing kemudian aje lah,rego pun mahal loni,kewangan kena kumpul dulu untuk penyediaan Kandang Baru

Tanam baru kali ke dua lak

No comments:

Post a Comment