Sejarah Ladangku

My photo
Besut, Besut, Malaysia
Pertanian Adalah Perniagaan. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) Kerajaan telah ... malah turut menekankan aspek pertanian sebagai satu perniagaan. ...

Tuesday, September 13, 2011

kambingku sesi september 2011

Kambing Mengasa Farm
Terbaru selepas Raya
Keadaan Kambing sihat
Nak lego semua 26 ekor 18,000
termasuk 1 baka boer fullblood pejantan umur 3thn

No comments:

Post a Comment